______
Chystáte se vytvořit nebo vylepšit svůj web? Snažíte se kvalitně obsloužit či oslovit zákazníky? Chcete smysluplně prezentovat svou společnost nebo nabídnout služby na internetu?_________

Nabízím odbornou pomoc

  • Nastavím s vámi správné a reálné cíle internetové prezentace
  • Připravím informační architekturu, reflektující vaše představy a požadavky
  • Mohu pomoci při výběru společnosti, která bude dílo realizovat
  • Jsem schopen být prostředníkem k dosažení správné komunikace mezi realizátorem a zadavatelem
  • Poradím, jak využít marketingové nástroje k dosažení stanovených efektů
  • Spolu s vámi určím kroky k dalšímu rozvoji webu

_______

Věnuji se především UX, UI a informační architektuře, uživatelské přívětivosti a použitelnosti

Připravím strukturu webové prezentace a rozložení prvků na jednotlivých stránkách s ohledem k vašim marketingovým cílům a potřebám návštěvníka
Připravím tzv. drátěný model - buď statické wireframes nebo aktivní prototyp (Axure) - který je podkladem pro grafiku a programování

Emil Hampejs
+420 775 287 258

View Emil Hampejs's profile on LinkedIn

user experience (UX), user interface (UI), customer experience (CX), information architecture (IA)